Çdo lule e një kulture varet nga plehrat.

1

Kombinimi i plehrave organikë dhe inorganikë është një mënyrë e rëndësishme për të përmirësuar pjellorinë e tokës, për të kombinuar përdorimin e tokës dhe ushqimin dhe për të rritur prodhimin dhe të ardhurat.

Rezultatet treguan se kombinimi i plehrave kimikë dhe kashtës që kthehen në fushë, plehrave kimikë dhe plehut të qëndrueshëm, plehrave kimikë dhe plehut të shpezëve, ose një lloj i ri i plehrave organikë-inorganikë të përbërjes speciale kishte një efekt të caktuar në pjellorinë e tokës.

Në të njëjtën kohë, ajo mund ta bëjë prodhimin e prodhimeve të larta, përfitim të lartë dhe cilësi të lartë.

11

"Plehrat kimikë nuk janë as toksikë dhe as të dëmshëm". për sa kohë që përdoret siç duhet, nuk do të jetë i dëmshëm,Vetëm kur përdoret shumë dhe rrezikon mjedisin, kjo do të ndikojë në shëndetin e njerëzve.

Plehrat kimikë janë të domosdoshëm për prodhimin bujqësor.

Për sa kohë që fekondimi shkencor, përdorimi i mirë i gjërave të mira, për prodhimin bujqësor, për dietën e njerëzve është i mirë.

111

Në mijëra vjet të civilizimit bujqësor kinez, roli i plehut organik është shumë i rëndësishëm.

Plehrat organikë kanë ushqim gjithëpërfshirës.

Të gjitha llojet e elementeve mund të fekondojnë tokën, e cila mund të sjellë më shumë karbon dhe ta bëjë tokën më pjellore.

Ne duhet t'i inkurajojmë njerëzit të përdorin pleh organik dhe të kombinojnë pleh organik dhe inorganik, veçanërisht në kulturat e parave të gatshme.


Koha e postimit: maj-06-2021